Medlems­registret Statistik

Svaide Roma SK

Obygden 19212

Ordförande
Lina Bani Shoraka
Medelålder
28 år
Könsfördelning
Kvinnor 74% Män 25%

Åldersfördelning mellan medlemmarna

0-6 år 7-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år Summa
Kvinnor 1 26 32 11 21 91
Män 2 24 7 62 11 98
Okänt 0 0 0 0 1 1

Skapa en egen tabell

Skapa en egen rapport

Sparade rapporter

Hittar inga sparade rapporter